QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Quy trình Kiểm soát quá trình đào tạo Khoa Khoa học cơ bảnCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtKhoa Khoa học cơ bản
2Qui trình Kiểm soát phòng thí nghiệm Khoa Khoa học Cơ bảnCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtKhoa Khoa học cơ bản
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới