QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình KHOA KINH TẾ, LUẬT
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Nội quy làm việc của Khoa Kinh tế, luậtCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtKhoa Kinh tế, luật
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới