QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Kiểm soát quá trình hoạt động của Khoa Kỹ thuật và Công nghệCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtKhoa Kỹ thuật và Công nghệ
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới