QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình PHÒNG ĐÀO TẠO
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Kiểm soát quá trình thỉnh giảng, thuê đào tạoCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng đào tạo
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới