QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình TRUNG TÂM HỖ TRỢ - PHÁT TRIỂN DẠY & HỌC
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Quy trình Kiểm soát Quá trình tập huấn phương pháp giảng dạy và Ứng dụng công nghệ thông tinCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtTrung tâm hỗ trợ phát triển dạy & học
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới