QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Quy trình tuyển dụng nhân sựCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng Quản trị nhân sự
2Quy trình đào tạo - bồi dưỡngCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng Quản trị nhân sự
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới