THÔNG TƯ: Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

25/05/2017

Kính gửi Quí Thầy/Cô Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo

c86b4f92be-canthothong-tu-12-2017-quy-dinh-kdclcsgd-1952017.docx

Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới