Sơ lược về ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

23/03/2017

ABET, viết tắt cho Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc., là một tổ chức phi chính phủ chuyên về đánh giá tiêu chuẩn của một số chương trình giáo dục như "khoa học ứng dụng, máy tính, kỹ sư, công nghệ".

Sự đánh giá các chương trình chủ yếu là ở Hoa Kỳ nhưng dần mở rộng ra quy mô quốc tế. Tính đến tháng 10 2012, có khoảng 3278 chương trình đã được kiểm định, thuộc trên 670 trường đại học ở 23 quốc gia.

Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới