Chính sách chất lượng đến 2020

04/04/2017

logo

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG ĐẾN 2020

Trường Đại học Trà Vinh cung cấp các chương trình đào tạo đa cấp, đa ngành nghề với các khoá học cấp chứng chỉ, nghề ngắn hạn và dài hạn, cao đẳng, đại học và sau đại học cho mọi đối tượng người dân ở mọi lứa tuổi, có sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân cư có nhu cầu đặc biệt.

Với phương châm “Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng”, Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức – giảng viên của Trường cam kết:

1. Sinh viên, học sinh là đối tượng trung tâm, luôn được đảm bảo các quyền lợi và được cung cấp các dịch vụ tốt nhất để phát triển toàn diện;

2. Chương trình đào tạo được thiết kế và cập nhật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và các bên liên quan;

3. Thực hiện cơ chế phân quyền cho quản lý các cấp nhằm tăng tính chủ động trong các hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất và tổ chức các hoạt động dịch vụ cung cấp cho cộng đồng;

4. Mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học;

5. Xây dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo;

6. Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001;

7. Vận dụng linh hoạt mô hình Trường Cao đẳng - Đại học cộng đồng Bắc Mỹ, phấn đấu trở thành trường đại học điển hình trong việc hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, là môi trường nghiên cứu tích cực phục vụ cộng đồng.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. PHẠM TIẾT KHÁNH

File Scan

Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới