Tin tức - sự kiện

Đại học Trà Vinh đạt kiểm định chất lượng ABET

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) là Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ của Mỹ. Đây là một tổ chức kiểm định có uy tín trong cộng đồng quốc tế công nhận chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET giai đoạn 2022 – 2028.
Lượt truy cập