Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 Báo cáo KQKS của Sinhviên về chất lượng phục vụ và dịch vụ tại TVU 2021
2 Báo cáo KQKS của Giảng viên về chất lượng phục vụ và dịch vụ tại TVU 2021
3 Báo cáo KQKS của Sinh viên về chất lượng phục vụ và dịch vụ tại TVU 2020
4 Báo cáo KQKS của GV, NV về chất lượng phục vụ và dịch vụ tại TVU 2020
5 Báo cáo KQKS của GV, NV về chất lượng phục vụ và dịch vụ tại TVU 2019
6 Báo cáo KQKS của SV về chất lượng phục vụ và dịch vụ tại TVU 2019
7 Báo cáo khảo sát khách hàng nội bộ 2016
8 Bảng báo cáo tóm tắt KQKS VC NV SV ve chat luong pv dv va KQ HDGD cua GV 2017 2018
9 Báo cáo Kết quả khảo sát DV PV SV 2018
10 Báo cáo Kết quả khảo sát DV PV GV 2018
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết