Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 Báo cáo KQKS lấy ý kiến CBLQ để cải tiến CĐR & CTĐT ngành Thú y 2017
2 Báo cáo KQKS lấy ý kiến đóng góp của SV về CTĐT (năm nhất đến năm cuối) ngành Thú Y 2018
3 Báo cáo KQKS NTD về NLNN ngành TCNH 2018
4 Báo cáo KQKS NLN về NLNN ngành TCNH 2018
5 Báo cáo KQKS NLN về NLNN ngành Kế toán 2017
6 Báo cáo KQKS mức độ hài lòng của nhà SDLĐ ngành QTKD 2012
7 Báo cáo KQKS CSV ngành TCNH về NLNN 2018
8 Báo cáo KQKS CSV ngành Kế toán về NLNN 2018
9 Báo cáo KQKS Cải tiến CĐR & CTĐT ngành QTKD 2017
10 Báo cáo KQKS cải tiến CĐR & CTĐT ngành Kế toán 2018
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết