Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 Hướng dẫn Đánh giá Chương trình đào tạo theo AUN-QA 4.0 (Phiên bản tiếng Việt)
2 Hướng dẫn Đánh giá Chương trình đào tạo theo AUN-QA 4.0 (Phiên bản tiếng Anh)
3 Tài liệu hướng dẫn AUN - QA 3.0 bản Tiếng Anh
4 Quyết định lựa chọn CTĐT ĐGCL theo chuẩn AUN - QA
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết