Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 Tờ trình chỉnh sửa CTĐT ĐH Thú Y 2017
2 Tờ trình chỉnh sửa CTĐT ĐH Thú Y 2017
3 Kế hoạch chỉnh sửa CTĐT ĐH Thú Y 2017
4 Báo cáo KQKS các bên liên quan để chỉnh sửa CĐR và CTĐT 2017
5 Danh sách tổ soạn thảo CTĐT ĐH Thú Y 2017
6 Báo cáo tổng kết KQKS môn học 2012 - 2018
7 Báo cáo tổng kết KQKS môn học 2011 - 2016
8 Báo cáo KQKS cuối khoa DA10TY
9 Báo cáo KQKS cuối khóa DA09TY
10 Báo cáo KQKS cuối khóa DA13TY
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết