Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 Lịch trình làm việc của FIBAA
2 Quyết định phân công Ban kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA
3 Kế hoạch tổ chức hội thảo KĐCL FIBAA
4 Biên bản chỉnh sửa các CTĐT theo chuẩn FIBAA
5 Báo cáo của tự đánh giá công nhận các chương trình Kế toán, QTKD, Kinh tế và TCNH FIBAA
6 Hướng dẫn của FIBAA
7 Kế hoạch tổ chức hội thảo kiểm định chất lượng CTĐT theo chuẩn FIBAA
8 Quyết định thành lập Ban cải tiến các hoạt động đào tạo theo chuẩn FIBAA
9 Biên bản triển khai các nội dung liên quan đến báo cáo tự đánh giá FIBAA
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết