Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 Công văn 768 hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2 Công văn 766 hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo
3 Thông tư 12 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
4 Biên bản ghi nhớ đợt Khảo sát sơ bộ của đoàn ĐGN của TTKĐCL ĐHQG TP HCM
5 Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG vủa TVU
6 Kế hoạch tiếp đón đoàn ĐGN đợt chính thức
7 Kế hoạch tiếp đón đoàn ĐGN Khảo sát sơ bộ TVU
8 Công văn 958 hoàn thiện báo cáo TĐG sau thẩm dịnh và ký hợp đồng ĐGN với CEA
9 Công văn 940 - Phản hồi của đoàn ĐGN ĐHQG TP HCM
10 Công văn 939 - TVU gửi đăng ký đánh giá ngoài
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết