Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2016 - 2020
2 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CỰU SINH VIÊN 2016 - 2020
3 BÁO CÁO KHẢO SÁT CUỐI KHÓA 2016 - 2020
4 BÁO CÁO KQKS CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ 2016 - 2020
5 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ 2016 - 2020
6 BÁO CÁO KQKS MÔN HỌC 2016 - 2020
7 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MÔN HỌC 2015 - 2020
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết