Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 BÁO CÁO KQKS SỰ HÀI LÒNG CỦA NSDLĐ ĐỐI VỚI CSV NGÀNH LUẬT 2016 - 2020
2 BÁO CÁO KQKS CỰU SINH VIÊN NGÀNH LUẬT 2016 - 2020
3 BÁO CÁO KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN CẢI TIẾN CTĐT LUẬT
4 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN CẢI TIẾN CTĐT LUẬT
5 BÁO CÁO KQKS MÔN HỌC LUẬT
6 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MÔN HỌC LUẬT
7 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HÀI LÒNG CỦA NSDLD VÀ CSV
8 BÁO CÁO KHẢO SÁT CUỐI KHÓA LUẬT
9 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CUỐI KHÓA LUẬT
10 BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ LUẬT
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết