Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 PKS học viên cao học
2 PKS sinh viên tốt nghiệp (tại trường)
3 PKS sinh viên cuối khóa (ngoài trường)
4 PKS góp ý chương trình đào tạo
5 PKS chất lượng DV, PV ĐHTV (Dành cho sinh viên)
6 PKS chất lượng DV, PV ĐHTV (Đanh cho viên chức, giảng viên)
7 Phiếu đánh giá môn học hoàn chỉnh
8 Phiếu khảo sát khách hàng nội bộ năm 2016
9 Phiếu khảo sát sự hài lòng của cơ quan, doanh nghiệp
10 Phiếu khảo sát Cựu sinh viên
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết