Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 BÁO CÁO CẢI TIẾN CTĐT QTKD 2020
2 BÁO CÁO CẢI TIẾN CTĐT THS QTKD 2018
3 BÁO CÁO KHẢO SÁT CUỐI KHÓA QTKD, QLKT
4 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CUỐI KHÓA QTKD, QLKT
5 BÁO CÁO KS CSV QTKD
6 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CSV QTKD VÀ QLKT
7 BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀI LÒNG NSDLĐ QTKD, QLKT
8 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HÀI LÒNG NSDLĐ QTKD, QLKT
9 BÁO CÁO KHẢO SÁT MÔN HỌC THS QTKD
10 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MÔN HỌC THS QTKD
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết