Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 BÁO CÁO CẢI TIẾN CTĐT QLKT 2020
2 BÁO CÁO CẬP NHẬT CTĐT QLKT 2018
3 BÁO CÁO KHẢO SÁT CUỐI KHÓA QTKD, QLKT
4 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CUỐI KHÓA QTKD, QLKT
5 BÁO CÁO KQKS CSV QLKT
6 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN QLKT, QTKD
7 BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀI LÒNG NSDLĐ QTKD, QLKT
8 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HÀI LÒNG NSDLĐ QTKD, QLKT
9 BÁO CÁO KHẢO SÁT MÔN HỌC THS QLKT
10 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MÔN HỌC THS QLKT
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết