Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 Kế hoạch khảo sát sinh viên cuối khóa 2020
2 Kế hoạch khảo sát môn học học kì 2 năm học 2020 - 2021
3 Kế hoạch khảo sát môn học học kì 1 năm học 2020 - 2021
4 Kế hoạch khảo sát môn học và cuối khóa học viên sau đại học 2020
5 Kế hoạch khảo sát học viên sau đại học năm học 2017 - 2018
6 Kế hoạch khảo sát môn học Học kì 2 năm học 2018 - 2019
7 Kế hoạch khảo sát môn học Học kì 2 năm học 2019 - 2020
8 Kế hoạch thăm dò ý kiến học viên sau đại học 2018
9 Kế hoạch Khảo sát Chất lượng phục vụ và dịch vụ tại TVU 2019
10 Kế hoạch Khảo sát môn học học kì 1 2019 - 2020
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết