Danh sách biểu mẫu

STTTên biểu mẫuTải về
1 Báo cáo Ban khảo sát thị trường lao động 2017
2 Báo cáo KQKS mức độ hài lòng của NSDLĐ và CSV năm 2015
3 Báo cáo KQKS MĐHL của NSDLĐ & CSV ngành Thú Y 2017
4 Báo cáo KQKS MĐHL của NSDLĐ & CSV ngành NTTS 2017
5 Báo cáo KQKS MĐHL của NSDLĐ & CSV ngành NTTS 2015
6 Báo cáo KQKS MĐHL của NSDLĐ 2012
7 Báo cáo KQKS mức độ hài lòng của NSDLĐ đối với SV TVU
8 Báo cáo KQKS mức độ hài lòng của nhà SDLD 2012
9 BC KQKS Mức độ hài lòng NSDLD đối với SV TVU
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết