Xếp hạng theo WURI RANKING

Trường ĐH Trà Vinh tiếp tục thăng hạng 42 trong Top 100 của WURI Ranking 2024

 

Hạng 1 về Văn hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

 

Hạng 10 về Ứng dụng AI trong nhà trường

 

Hạng 15 về Huy động đầu tư lĩnh vực giáo dục