Trường Đại học Trà Vinh duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

28/09/2017

(TVU) – Ngày 15.9.2017, Tổ chức Bureau Veritas Certifications Việt Nam (BVC) thực hiện chương trình đánh giá định kỳ lần 2 năm 2017 đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV). Đây là năm thứ 11, Hệ thống quản lý chất lượng của Trường được đánh giá và chứng nhận.


Đoàn đánh giá của BVC gồm 03 thành viên: Ông Tăng Khoa - Trưởng đoàn, Ông Lê Trí Đức và Ông Phạm Đình Khải đã đến đánh giá định kỳ 12 đơn vị thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Trường ĐHTV nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống so với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 đang được áp dụng tại Trường.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Nhà trường cho biết, sau hơn 10 năm vận hành và áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 vào việc quản lý quá trình tổ chức các hoạt động đào tạo, Trường ĐHTV đã liên tục duy trì cải tiến các hoạt động theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, các yêu cầu luật định, chế định và các quy định chung của Nhà trường. Việc áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng của Trường theo ISO 9001 : 2008 đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo chất lượng tại Trường .

Qua thời gian làm việc tại các đơn vị, đoàn đánh giá đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích trong việc xem xét và quản lý các hoạt động theo yêu cầu của tiêu chuẩn, đưa ra những ý kiến nhận xét tích cực giúp Nhà trường liên tục cải tiến hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo chất lượng công tác quản lý, tổ chức đào tạo và cung cấp dịch vụ tại Trường.

Cô Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng, thay mặt lãnh đạo Nhà trường gửi lời cám ơn đến Tổ chức BVC nói chung và đoàn đánh giá nói riêng đã đến làm việc và giúp Nhà trường xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng của Trường theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn; đồng thời cam kết sẽ xem xét tất cả các hoạt động của hệ thống và thực hiện việc cải tiến theo ý kiến đóng góp của các chuyên gia, làm cơ sở vững chắc để tiến tới việc chuyển đổi hệ thống sang phiên bản ISO 9001 : 2015 vào năm 2018.


Thảo Chi
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới