Tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo

15/03/2018

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2018, trường Đại học Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo với sự giảng huấn của TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tập huấn cho viên chức lãnh đạo chủ chốt của trường về nhận thức công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo.


Phát biểu buồi khai mạc thầy Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng nói công tác đảm bảo chất lượng là vấn đề quan trọng trong các trường đại học là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của nhà trường, ngày 19 tháng 5 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT về Quy định kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục đại học, qua đó cho thấy việc kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục đại học là cần thiết của nhà trường, Thầy ghi nhận và cảm ơn chuyên gia TS Nguyễn Quốc Chính về trường chia sẻ những kinh nghiệm và công tác ĐBCL và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục cho viên chức là trưởng các đơn vị thuộc trường đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động giáo dục.


Chương trình tập huấn diễn ra trong hai ngày TS. Nguyễn Quốc Chính trình bày các quy định về kiếm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học giúp cho các giảng viên hiểu được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại cơ sở giáo dục, mô tả được mô hình đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn 2.0; xác định được nội hàm, các yêu cầu của một số tiêu chí/tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở đào tạo; áp dụng được nội dung của bộ tiêu chuẩn vào việc xây dựng các chỉ số hoạt động (Performance indicators) quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng ở một số tiêu chí/tiêu chuẩn. Xây dựng được kế hoạch đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo, kế hoạch triển khai tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấnTin và ảnh: Phòng ĐBCL

admin
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới