ĐH Trà Vinh tiếp đoàn đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

28/08/2019

(TVU) – Ngày 20.8.2019, Trường Đại học Trà Vinh đã tiếp đoàn chuyên gia của Bureau Veritas Ceritifications Việt Nam (BVC) đến đánh giá định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đoàn BVC gồm ông Nguyễn Đông Hải- Trưởng đoàn, ông Nguyễn Thanh Xuân và ông Huỳnh Linh Tâm thành viên đã kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị nhằm xác định tính phù hợp so với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được triển khai và áp dụng tại Nhà trường.

Qua buổi đánh giá, ông Nguyễn Đông Hải đưa ra một số nhận định cũng như những ý kiến đóng góp nhằm cải tiến Hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng quản lý để đảm bảo hiệu quả công việc, tổ chức đào tạo và cung cấp dịch vụ tại Nhà trường.

Kết thúc buổi đánh giá, Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ chức BVC nói chung cũng như Đoàn đánh giá nói riêng, đã đến làm việc và giúp cho Nhà trường xác định được sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng yêu cầu.

Trường ĐHTV đã, đang và sẽ liên tục duy trì, cải tiến các hoạt động phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các yêu cầu luật định, chế định và các quy định chung của Nhà trường. Việc áp dụng và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng của Trường sẽ mang lại những hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo tại Trường.

Lê Trang

TVU
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Liên kết