Tin tức - sự kiện

Trường Đại học Trà Vinh duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

(TVU) – Ngày 15.9.2017, Tổ chức Bureau Veritas Certifications Việt Nam (BVC) thực hiện chương trình đánh giá định kỳ lần 2 năm 2017 đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV). Đây là năm thứ 11, Hệ thống quản lý chất lượng của Trường được đánh giá và chứng nhận.
2017-09-28 10:58:54

Chức năng - Nhiệm vụ

2017-04-04 09:45:21
Lượt truy cập